Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022

Perhevapaauudistuksen lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen ja koskevat niitä perheitä, joissa laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos lapsi syntyy ennenaikaisena, vanhempainpäivärahat myönnetään vanhan lain mukaan. Adoptiossa vanhempainpäivärahaa saa uuden lain mukaisesti, kun lapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Keskeisimmät muutokset

 1.  Vanhempainpäivärahojen nimet muuttuvat: raskausraha & vanhempainraha
  (nyt äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha)
   
 2. Raskausrahakauden voi aloittaa aikaisintaan 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa sekä sovittaessa ja terveydentilan salliessa entistä myöhemmin, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. (Nykymallissa aikaisintaan 50 ja viimeistään 30 arkipäivää ennen)
   
 3. Perhevapaiden kokonaismäärä kasvaa, raskausraha (40 päivärahapäivää) + molemmille vanhemmille kiintiöity päiväraha (160 + 160 päivärahapäivää). (Nykymallissa äitiysraha 105 arkipv, isyysraha 54 arkipv, vanhempain raha 158 arkipv)
   
 4. Vanhemmilla samansuuruiset kiintiöt, molemmilla 160 päivää, joista toiselle voi luovuttaa enintään 63 vanhempainrahapäivää. Lapsen kaikilla huoltajilla on yhtäläinen oikeus päivärahoihin. Yhden vanhemman perheessä yksi vanhempi saa molemmat kiintiöt. (nykymallissa kiintiöitä ei ole)
   
 5. Korotettu vanhempainraha 16 arkipäivältä. Jokainen vanhempi saa korotettua päivärahaa 16 ensimmäiseltä arkipäivältä.
   
 6. Oikeus pitää vapaat useammassa jaksossa. Työsuhteessa olevat voivat jakaa vanhempainvapaansa neljään jaksoon. Raskausraha on kuitenkin yhdenjaksoinen. Vanhempainvapaita voi pitää siihen asti, että lapsi täyttää 2 vuotta. Jaksojen pituutta ei ole rajoitettu. Perhevapaista tulee ilmoittaa työnantajalle 2 kuukautta ennen sen aloittamista, tai sovitusti lyhyemmälläkin ilmoitusajalla.
   
 7. Edellytys puolen vuoden vakuutuskaudesta poistuu. Vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää jatkossakin sairausvakuutuslain mukaista vakuuttamista Suomessa, mutta vanhempainrahakautta edeltävää noin puolen vuoden mittaista vakuutus kautta ei enää jatkossa edellytetä.
   
 8. Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen kalenterikuukauden alusta, kun lapsen syntymästä on kulunut 9 kuukautta. (nyt 263 arkipäivän jälkeen)
   
 9. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää.
  (nyt vanhempainrahakauden jälkeen)
   
 10. Omaishoitovapaa, tarkoitettu tilanteisiin, jossa omainen tarvitsee äkillistä apua. Korvauksetonta omaishoitovapaata voi pitää enintään 5 päivää vuodessa, ja se on työssäolon veroista aikaa, joka kerryttää vuosilomaa.