Laki kustannustuesta hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta on 27.11. hyväksynyt hallituksen esityksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tilanteen etenemisestä.

Lakimuutoksen seurauksena uusi kustannustuki poikkeaa joiltain osin viime kesänä haettavana olleesta kustannustuesta.


Lisätietoja
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/laki-kustannustuesta-hyvaksytty-eduskunnassa/#d1b9e060
 

Mitä yritykseni voi tehdä haun käynnistymistä odottaessa?

Hakuun on hyvä valmistautua jo ennen sen alkamista. Esimerkiksi seuraavat asiat kannattaa tarkistaa ja huolehtia kuntoon ennen hakuajan alkamista:

  • Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa.
     
  • Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”.
     
  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
     
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi

Lisätietoja
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/kustannustuki-todennakoisesti-hakuun-vuoden-lopulla/#d1b9e060